Wolvox Logo
AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business
 
 
WOLVOX ERP TANITIM
 
 

 

AKINSOFT Wolvox ERP E-Business nedir? ERP'nin Tarihçesi
     ERP (Enterprice Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlamasının başlangıcı olan, üretim yönetiminin ve planlamasının, bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında, 1800 lü yıllarda yaşamış değerli bilim adamlarımızın katkıları olmuştur. Bunlardan ilki; ünlü İskoç bilim adamı Adam Smith, İngiliz matematikçi Charles Babbage ve bilimsel yönetimin babası ve Endüstri Mühendisliği’nin babası olarak kabul edilen Frederic Taylor’dur.

     
     20.yüzyılın başlarında Henry Ford’un kurmuş olduğu otomobil fabrikasında, saydığımız bilim adamlarımızın çalışmaları uygulanmıştır ve bu çalışmalar daha da geliştirilmiştir. Frederic Taylor’un, bu sürecin ilerlemesinde çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü verimliliğin artırılmasındaki ilk çalışma olan, zaman etüdünün yapılması ve buna göre ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi, kendisi tarafından yapılmıştır. Yaptığı bu çalışmalar Endüstri Mühendisliği'nin gelişiminde de önemli rol oynamıştır. 1911 yılında yayınlamış olduğu “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” adlı kitabı hala geçerliliğini devam ettiren önemli bir kaynaktır.
 
      Taylor’un çalışmalarını daha da ileri götürmek için, Henry Gantt, Frank Gilberth ve Lillian Gilberth endüstri disiplinine katkıda bulunmuşlardır. Henry Gantt, kendi adıyla bilinen zaman çizelgelerini şemalar üzerinde göstermiştir, Frank Gilberth, hareket etütleri, Lillian Gilberth ise iş akış konularında çalışmalarda bulunmuştur.
      Endüstrinin devrimi olarak kabul edilen buharlı makinenin keşfi, bu alanda yapılan ilk devrim ise, otomasyon da, bu alanda ikinci devrim olarak kabul edilmektedir. Bilgisayarların gelişerek otomasyonda önemli rol oynamaları ve de gelişen teknoloji ile, üretim yönetiminin ve planlamasında çok zorluklar yaşanması, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) yazılımlarına ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2. Dünya savaşı, bu sürecin daha da hızlı oluşmasında katkıda bulunmuştur. Bu dönem de birçok çalışmalar olmuştur. Lojistik faaliyetlerinde önem arz eden CPM ve PERT teknikleri bu dönemde gelişmiştir. Her geçen gün daha da gelişen teknoloji, müşteri ilişkilerini yönetme ihtiyacı (CRM), tedarik edilecek ürünlerin yönetimi (SCM) ve toplam kalite yönetimi (TQM) çalışmaları yapma ihtiyacına doğru zorlamıştır. Artık bu noktaların entegrasyonu sonucunda da ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları ortaya çıkmıştır.

     Oluşan bu süreçlerin nihayetinde, ERP’ yi kısaca tanımlama ihtiyacı duyarsak, işletmenin, ürünü tedarik etmesinden, dağıtım aşamasına kadar bütünleşik bir olay yumağı kurarak, veri - bilgi, girişleri ve çıkışları (I/O) sağlayarak, geniş kapsamlı müdahalelerin yapılabileceği yazılım paketleridir.
 
     AKINSOFT, Türkiye’mizin gelişen trendlerini yakından izleyerek, ülkemize hizmet veren kuruluşların verimlerini daha da artırmaları için, programlarını geliştirmektedir. Sizlerin, yapmış olduğunuz faaliyetler sonucunda katma değer olarak neler kazanmışsınız, neler kaybetmişsiniz, bunların cevabını bugüne kadar AKINSOFT programlarından öğrendiniz.
     Son yıllardaki gelişen sanayimiz sonucunda, firmalarımız daha da büyüyerek ilerlemelerini sağlamışlardır. Bu büyüme sonucunda mutlak olarak karşılaşılan bilgilerin istenilen departmana ve istenilen zamanda ulaştırılması problemiyle karşılaşıldı. Müşteri ile ilişkilerinizin kontrolü, sevkıyatınız en verimli şekilde yönetimi, personelinizin girişleri ve çıkışları, mesai durumlarının kontrolü, üretiminizin planlanması ve tezgahlarınıza hangi işlemleri yaptıracaksınız, bu tip sorunlar karmaşa haline gelmiştir. Biz AKINSOFT Ailesi olarak, siz üreticilerimizin yaşamış olduğu bu problemlerin çözümü için çalışmayı bir borç bildik. Çalışmalarımızın sonucunda nihai sonuca ulaştık ve sizler için AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business programını hizmetinize sunduk. Saymış olduğumuz bütün problemlerinizin çözümünü bu programımızda bulacaksınız.
     ERP programlarında bir dönüm noktası oluşturduğumuz için gurur duymaktayız. Her programımızda olduğu gibi, AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business programımızda da AKINSOFT kalitesini, hizmetini ve güvencesini sonuna kadar alacaksınız. Sizlerin desteğiyle endüstri için hizmete sonuna kadar devam edeceğiz.
     AKINSOFT ROBOT TEKNOLOJİSİ ile Teknoloji Dünyasına yeni bir dönem yaşatmak ümidiyle, çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız…
 

AKINSOFT iSTANBUL BÖLGE BAYİ

 

Adres : Selahattin Pınar Cd. Kemer İş Merkezi No : 15/1 Mecidiyeköy Şişli  İSTANBUL

Tel: (0212) 451 74 74 ; Fax: (0212)  451 52 20

   E-mail : info@akinsoft.org  Web : www.akinsoft.org