Wolvox Logo
AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business
 
 
WOLVOX ERP TANITIM
 
 
 
 CRM Nedir?

   Müşteri İlişkileri yönetimi (Customer Relations Management,CRM); Bir işletmenin bir ürünü ya da hizmeti doğru müşteriye, doğru zamanda ve doğru sevkıyat anlayışıyla, doğru fiyat politikasıyla müşterisine ulaşarak, memnuniyetlerini giderek artıran, sadık ve karlı müşterilerini belirlemek, daha da geliştirici yollar aramak ve elde tutmanın bütün varyasyonlarının gerçekleştirildiği faaliyetlerin tamamı olarak nitelendiririz.


    Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), satış, pazarlama, hizmet, kaynak planı, tedarik zinciri, teknolojik yönden gelişerek çözüm üretme ve arz talep dengesini sağlam kurarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma politikasıdır. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi, bize daha çok ilişki geliştirme konusunu vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle doğru felsefenin geliştirilmesiyle karlı ve sadık müşteri potansiyelinin oluşturulmasıdır.

   Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), ticaretin ilk gelişmeye başlayan yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmış bir yönetim sistemidir. Fakat o zamanlarda arz talep dengesi talep yönünde daha ağır olduğu için, arzı sunan işletmelerin müşteri memnuniyetini ikinci plana itmelerine sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda üretim hatlarının artması sonucunda, arz talep dengesi kurulmuştur. Bu dengenin oluşmasıyla, işletmeler kendi pazar paylarını daha da çok artırmak amacıyla, müşteri istek ve taleplerini inceler duruma gelmişlerdir. Bu nokta müşteriler açısından bir dönüm noktası olmuştur. Artık işletme odaklı felsefe son bulmuş, müşteri odaklı felsefe işlenmeye başlamıştır. Ergonomi bilim dalı gelişerek ve AR-GE çalışmaları artarak, daha da çok müşteri memnuniyeti artırma çabaları ortaya çıkmıştır.

   Günümüzde “İnovasyon” olarak nitelendirdiğimiz, AR-GE çalışmalarının daha hızlı müşteri odaklı olma çalışmaları, CRM’in önemini daha da artırmıştır.

 AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business ile müşterilerinizi daha yakından tanıyın...

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business her zaman size özel…
just in time...

AKINSOFT iSTANBUL BÖLGE BAYİ

 

Adres : Selahattin Pınar Cd. Kemer İş Merkezi No : 15/1 Mecidiyeköy Şişli  İSTANBUL

Tel: (0212) 451 74 74 ; Fax: (0212)  451 52 20

   E-mail : info@akinsoft.org  Web : www.akinsoft.org