Wolvox Logo
AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business
 
 
WOLVOX ERP TANITIM
 
 
 
 MRP Nedir?

   Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Reqirements Planning,MRP): İşletmenin, üretimde kullanacağı hammadde, malzeme ve yarı mamulün istenilen zamanda tedarik edilerek, müşterinin istediği zamanda sipariş teslimini gerçekleştirecek şekilde, üretim hattının planlamasıdır. Aynı zamanda envanter yönetimini kullanarak ve üretim maliyetlerinin de hesaplaması, bu planlama dahilindedir.


    Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), işletme bazında etkili bir malzeme planlama ve sipariş yönetimini gerekleştirerek hem doğru parçanın doğru zamanda tedariğini sağlamak hem de diğer departmanların etkin olarak faaliyetlerini gerçekleştirmesinde ayrıca, müşteri taleplerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılayacağından, müşteri memnuniyetinin artmasında fayda sağlayacaktır.

   İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle artan üretim potansiyeli, firmaların daha etkili bir şekilde üretim hatlarını planlaması gereksinimini doğurdu. Tam Zamanlı Üretim (Just in Time, JIT) yönetim sisteminin ortaya çıkmasının da bu zamanda olması, planlama öneminin ne kadar hat safhada olduğunun açık bir örneğidir. Firmalar planlamalarını, daha verimli yaparak zaman israflarından da kurtulmuşlardır. Üretimin daha verimli şekilde planlanması için birçok bilim dalları ortaya çıkmıştır.

   Günümüzde firmalar, lojistik ve müşteri memnuniyeti konularında çalışmalarına daha çok önem vermektedirler..

 AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business ile üretimlerinizin planlanması ve takibi bizimle daha kolay…

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business her zaman size özel…
just in time...

AKINSOFT iSTANBUL BÖLGE BAYİ

 

Adres : Selahattin Pınar Cd. Kemer İş Merkezi No : 15/1 Mecidiyeköy Şişli  İSTANBUL

Tel: (0212) 451 74 74 ; Fax: (0212)  451 52 20

   E-mail : info@akinsoft.org  Web : www.akinsoft.org