Wolvox Logo

Wolvox ERP E-Business
Wolvox Ön Muhasebe
Wolvox Perakende Satış
Wolvox Otel Çözümü
Wolvox Mali Müşavir
Wolvox Adisyon
Wolvox Mobil Satış PDA
Wolvox Döviz Bürosu
Wolvox Otomotiv Sektörü
Wolvox İnsan Kaynakları
 
WOLVOX YARDIM
<
DUYURULAR

Wolvox İnsan Kaynakları
AKINSOFT Wolvox ile işletmenizde verimliliği arttırın

   AKINSOFT Wolvox İnsan Kaynakları, personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve görev süresi içerisinde yapılan her türlü işlemin izlenmesi için hazırlanmıştır.
 
Bu bölümle ilgili temel fonksiyonlar;


 
- Çalışan ve işten ayrılan tüm personele ait bilgileri izleme
- Yasal ve idari pozisyon değişikliklerinin takibi
- Fotoğraf, açıklama ve not skalaları oluşturma
- Tanımlı kartlara ait döküman ve dosya tanımları
- İşyeri bilgilerini kişisel bazda takip olanağı
- Personeli özel grup ve statülerde tanımlayabilme
- Personelin yabancı dil bilgilerini derecelendirme imkanı
- Kişisel özellikleri saklayabilme
- Adres nüfus bilgilerini saklayabilme
- Verilen ödül ve cezaları izleme imkanı
- Ziyaretçi takibi
- Çalışanların işletme içerisinde çalışmak istediği görev yerlerini tanımlayabilme
- Geçmiş bordrolarının takibi
- Puantaj işlemleri
- AKINSOFT Wolvox ön muhasebe ile tam entegrasyon
- Yetkilendirme sistemi ile istenen bilgiye istenen kişinin ulaşabilmesi
   
   Giriş kapısı, personel, departman, mesai, vardiya, maaş kayıtları, giriş-çıkış ve izin-mazeret hareket kayıtları, geç kalma, erken çıkma, ek mesai, gelmeyen personel, genel personel ve yıllık izin kullanım raporları alınabilir.
 
Personel İşlemleri
İşe Alma: İşe alınmasına karar verilen bir personelin şirkette işe başlaması ile ilgili temel kayıtların yapıldığı bölümdür.

İşten Ayrılma: İşten ayrılan personelin ayrılış tarihi, ayrılma nedeni, kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

SSK İş Yeri Değişikliği; Personelin yasal ve idari nedenlerle bağlı olduğu SSK Bölge Müdürlüğü'ne ait değişikliklerin takip edildiği bölümdür.

İzin İşlemleri: Personelin kullandığı izinlerin kayıtlarının yapıldığı ve izlendiği bölümdür.

Giriş-Çıkış Kontrolü: Personelin mesai takibinin yapıldığı bölümdür.

Vizite İşlemleri: Personelin çıktığı vizitelerin belgelerinin hazırlandığı ve takibinin yapıldığı bölümdür.
 
  Personel Genel Bilgileri  
 • Personel (PDKS) Kodu
 • Özel Kod 1 - 2 - 3 - 4
 • T.C. Kimlik No
 • Tahsili
 • Adı, Soyadı
 • Tahsil Bilgileri
 • Nüfus Adı
 • Bağlı Cari Kartı
 • Ünvanı
 • İşe Giriş Tarihi
 • Görevi
 • Görevi
 • Departmanı
 • Mesleği
 • Şirket İş Yeri
 • Personel Resmi
 •   Personel Bordro Bilgileri  
 • SSK Giriş Tarihi 
 • Önceki Firma Bilgileri
 • SSK Numarası 
 • Özel Sigorta Bilgileri
 • SSK Statüsü 
 • Yardım Bilgileri
 • Personel Grubu
 • Ek Kesinti Bilgileri
 • Ücret Bilgileri
 • İkramiye/Harcırah
 • Sakatlık Derecesi 
 • Sendikalı mı? 
 • Göçmen mi? 
 • Çocuk Yardımı? 
 • Özel İndirim var mı?
 • Sendikal Bilgiler
 •   Personel Kimlik Bilgileri  
  Standart Kimlik bilgileri
   
   
    Personel Takibi  
 • Çalışma Tipi
 • Maaş Bilgileri
 • Kapı Ekranı Sesli Uyarı Sistemi
 • Saatlik Tanım
 • Müdüriyetten
 • Aylık Tanım
 • Muhasebeden
 • Departman Yetkilisinden
 •  
   
  Personel Takip İşlemleri
  İşe Giriş-Çıkışlar: Personelin işe giriş-çıkışlarının takip edildiği bölümdür.

  Bordrolar: Personelin, geçmiş döneme ait her bordronun detaylı bir şekilde bilgilerinin izlendiği bölümdür.

  İzinler: Personelin izin planlaması ve kullandığı izinlerin izlendiği bölümdür

  Öğrenim Bilgileri: Personelin ilk, orta, lise, üniversite vb... tahsil düzeyine ait her türlü bilginin takip edildiği bölümdür.

  Aile Bilgileri: Personelin anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve akrabalarına ait detay bilgilerinin takip edildiği bölümdür.

  Dil Desteği :Programın bütün bölümleri için yabancı dil desteği vardır.

  Eski İş Yerleri Bilgileri: Personelin çalıştığı eski iş yerlerine ait detaylı bilgileri; çalışma süresi, görevi, terfileri, ödülleri ve aldığı cezalarının kaydedildiği bölümdür.
   
   

  AKINSOFT iSTANBUL BÖLGE BAYİ

   

  Adres : Selahattin Pınar Cd. Kemer İş Merkezi No : 15/1 Mecidiyeköy Şişli  İSTANBUL

  Tel: (0212) 451 74 74 ; Fax: (0212)  451 52 20

     E-mail : info@akinsoft.org  Web : www.akinsoft.org